การขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซหมายถึงธุรกรรมทุกประเภทที่ครอบคลุมถึง

การขายสินค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซหมายถึงธุรกรรมทุกประเภทที่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า หรือ บริการการชำระเงินการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าอีคอมเมิร์ซหมายถึงธุรกิจประเภทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์องค์การการค้าโลกกำหนดให้อีคอมเมิร์ซเป็นการผลิตการกระจายการตลาดการขายหรือการขนส่งสินค้าและบริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้าออนไลน์หมายถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือการทำธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อทางอินเทอร์เน็ต ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องพบปะกัน แต่ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อซื้อขายสินค้าได้ทุกชนิดทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม