การทําตลาดออนไลน์

การทําตลาดออนไลน์ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์เช่นโฆษณา Facebook

การทําตลาดออนไลน์ คือการทำการตลาดในสื่อออนไลน์เช่นโฆษณา Facebook โฆษณา Google โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram เป็นต้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สินค้าของเรามีชื่อเสียงมากขึ้น โดยใช้วิธีการต่างๆในการโฆษณาเว็บไซต์หรือการโฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และได้รับความสนใจจนเข้ามาใช้บริการของเราหรือซื้อสินค้าของเรา ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม