การ ตลาด อิเล็กทรอนิกส์

การ ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต

การ ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาดกิจกรรมทางการตลาดที่สมบูรณ์แบบกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง E-Marketing เป็นไซต์เชิงแนวคิดการตลาดและทางเทคนิคที่รวมการออกแบบ (การออกแบบ) การพัฒนา (การพัฒนา) การโฆษณาและการขาย (การโฆษณาและการขาย) เป็นต้น ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม