ค้นหา เว็บ เปิดหน้าเว็บใน Chrome จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหา เว็บ เปิดหน้าเว็บใน Chrome จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ด้านขวาบนให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นคลิกค้นหา พิมพ์คำค้นหาของคุณในแถบที่ปรากฏทางด้านขวาบน กด Enter เพื่อค้นหาหน้า รายการที่ตรงกันจะถูกเน้นด้วยสีเหลือง คุณสามารถดูว่ารายการที่ตรงกันทั้งหมดของคุณอยู่ที่ใดในหน้าโดยใช้เครื่องหมายสีเหลืองบนแถบเลื่อน ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม