ตลาดวิเคราะห์

ตลาดวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลสินค้า ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตลาดวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อดูว่าสินค้าหรือบริการที่จะออกสู่ตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ นอกจากนี้การวิเคราะห์ตลาดที่ดียังช่วยให้เรามีข้อมูลเชิงลึก สำหรับการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปคู่แข่งแนวโน้มของตลาดที่ต่อเนื่องข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า ดังนั้นการวิเคราะห์ตลาดจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการให้ข้อมูลแก่ธุรกิจที่ต้องการและความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม