ทําเว็บไซต์ เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

ทําเว็บไซต์ เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ หรือเป็นการรวบรวมเว็บเพจหลาย ๆ หน้าซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงค์ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะที่เรียกว่า ซึ่งเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Markup Language) และภาษาอื่น ๆ ก็ได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมเช่นกัน มีความสามารถมากขึ้นเช่น และอื่น ๆเว็บไซต์ประกอบด้วยคำศัพท์ทางเทคนิคมากมายเช่นหน้าเว็บและโฮมเพจเป็นต้นปัจจุบันการออกแบบเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากมีเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ให้เลือกใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปหรือแม้แต่ เเป็นต้น

ทําเว็บไซต์