ปัจจุบัน แปล ว่า

ปัจจุบัน แปล ว่า เวลาตอนนี้ตอนนี้ทันทีเวลาไม่ใช่อดีตและอนาคต

ปัจจุบัน แปล ว่า เวลาตอนนี้ตอนนี้ทันทีเวลาไม่ใช่อดีตและอนาคต เป็นช่วงเวลาที่มีการรับรู้เหตุการณ์ก่อนและเป็นครั้งแรก ซึ่งตรงข้ามกับการระลึกถึง ปัจจุบัน (รับรู้มากกว่าหนึ่งครั้ง) หรือความคาดหวัง (การคาดการณ์สมมติฐานความไม่แน่นอน) คือเวลาระหว่างอดีตและอนาคต และอาจเปลี่ยนแปลงเป็นช่วง ๆ ไปจนถึงวันหนึ่งหรือนานกว่านั้นในการกำหนดอายุของคาร์บอนกัมมันตรังสี “ปัจจุบัน” จะระบุโดยปีก่อนปี 1950 ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม