รูป อินเตอร์เน็ต

รูป อินเตอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายมากมาย

รูป อินเตอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายมากมายทั่วโลก ด้วยการใช้ภาษาที่สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโปรโตคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารกันได้หลายวิธีเช่นอีเมลฟอรัมและสามารถค้นหาข้อมูลและข่าวสารรวมทั้งคัดลอก มีไฟล์ข้อมูลและโปรแกรม ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม