วันหยุดกรกฎาคม 2562

วันหยุดกรกฎาคม 2562 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์

วันหยุดกรกฎาคม 2562 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทอธิษฐานว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยกำหนดไว้ โดยไม่ได้ไปพักที่อื่นหรือภาษาจำพรรษา พรรษาแปลว่าพรรษาแปลว่าอยู่เนื่องจากรูปใดไม่ให้ยืมจะถูกลงโทษตามพระธรรมวินัยทุกประการ การเข้าพรรษาปกติจะเริ่มในวันแรม 8 เดือนของทุกปี (หรือหลังเดือน 8 ถ้ามี 8 เดือน 2 ครั้ง)และสิ้นสุดในวันที่15เดือน11หรือออกพรรษา ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม