วันหยุด เมษายน 2560

วันหยุด เมษายน 2560 วันคล้ายวันเกิดธนาคารออมสิน 1 เมษายน

วันหยุด เมษายน 2560 วันคล้ายวันเกิดธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2560 โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีนิสัยรักการออมเงิน
วันเอพริลฟูล – 1 เมษายน 2017 เป็นวันที่ผู้คนแสร้งหลอกลวงกันโดยสร้างสิ่งที่พวกเขาได้มาเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อ
วันข้าราชการพลเรือน – 1 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก
วันเลิกทาส – 1 เมษายน 2017: พระราชบัญญัติการเลิกทาส 124 ทาสทุกคนได้รับอิสระในวันที่ 1 เมษายน 1905 ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม