ออกแบบแอพพลิเคชั่น

ออกแบบแอพพลิเคชั่น

ออกแบบแอพพลิเคชั่น หมายถึงซอฟต์แวร์ที่มีไว้สำหรับเรียกใช้สำหรับระบบใด ๆ ระบบงานเฉพาะซอฟต์แวร์คือสิ่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรมและใช้ในการประมวลผล ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม