อิออนไลน์

อิออนไลน์ ออนไลน์ เป็นคำศัพท์ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อิออนไลน์ ออนไลน์ เป็นคำศัพท์ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ออนไลน์แสดงสถานะของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด ๆ และออฟไลน์แสดงสถานะการตัดการเชื่อมต่อ โดยทั่วไปแล้วออนไลน์อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม