ศูนย์บริการดูแลซ่อมรถยนต์ครบวงจร

ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ร้าน xlinelpg จากอู่ติดแก๊สรถยนต์ สู่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     บริษัท xmt ก่อตั้งปี พ.ศ. 2547 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการการค้า เครื่องยนต์ เครื่องมือกล และได้ขยายสาขาเพิ่มเติมโดยการเปิด สถานีบริการปั๊มแก๊ส LPG อีก 2 สาขาในปี 2553 เนื่องจากปริมาณรถใช้แก๊ส LPG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทเล็งเห็นว่าไม่มีศูนย์บริการที่ ได้มาตรฐานมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการติดตั้งแก๊ส LPG และไม่มีศูนย์บริการมาตรฐานที่รองรับ ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาและดูแลรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG

     ในปี 2554 ทางบริษัทจึงได้เปิด ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส X-Line LPG ขึ้น โดยดำเนินกิจการมุ่งเน้นที่มาตรฐานการติดตั้ง ความปลอดภัย การบริการ และการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เฉกเช่นศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำทั่วไป

     ด้วยปริมาณความต้องการติดตั้งแก๊ส LPG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 ทางบริษัท xmt จึงได้ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ ไปที่ 124/4 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์บริการ BMW เก่า และได้เซ็นสัญญากับทางบริษัท เอเนอร์จี้ รีฟอร์ม (Energy Reform) เพื่อเปิดเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ (Exclusive Dealer) และด้วยประสบการณ์การติดตั้งแก๊สกว่า 4,500 คัน การฝึกอบรมพนักงานทุกคนและ การพัฒนาองกรค์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นยกระดับการให้บริการอีกขั้น โดยวัตถุประสงค์หลักคือ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด

แผนที่ xline lpg

แผนที่ x line lpg หรือศูนย์ energy reform นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 124/4 ก่อนถึงโลตัส ประมาณ 200 เมตร เราให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ ด้วยศูนย์บริการที่ได้ มาตรฐาน Energy Reform