เข้าพรรษา วัน ที่

เข้าพรรษา วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2562 หมายถึงการสวดมนต์เป็นประจำ

เข้าพรรษา วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2562 การเข้าพรรษาที่พระทุกรูปต้องปฏิบัติตามหมายถึงการสวดมนต์เป็นประจำและไม่เดินทางไปที่ต่าง ๆ เว้นแต่จะมีงานจริงในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน 8 ถึงวันที่ 15 วันเพ็ญเดือน 11 ของทุกปีดังนั้นวันเข้าพรรษาจึงหมายถึงวันที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเป็นประจำ หรือความสุขที่คุ้มแดดบังฝนไม่ให้อยู่ที่อื่นตลอด 3 เดือนหน้าฝน ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม