เอาโฆษณาออก youtube

เอาโฆษณาออก youtube บริการแบบคิดค่าธรรมเนียมของ YouTube

เอาโฆษณาออก youtube YouTube Premium เป็นบริการแบบคิดค่าธรรมเนียมที่ YouTube มอบให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยอนุญาตให้ดูวิดีโอ YouTube โดยไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการเล่นวิดีโอพื้นหลังบนโทรศัพท์เข้าถึงเนื้อหาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และเข้าถึงเพลงโดยไม่มีโฆษณาในเดือนพฤศจิกายน 2014 ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม