การโฆษณา (Advertising) คือการนำเสนอต่อสาธารณะ

โฆษณา (Public Presentation) บอกเล่าข่าวสาร ผลิตภัณฑ์สำหรับคนจำนวนมากไม่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มข่าวต้องเป็นสากล เข้าใจได้ เพื่อตระหนักและพฤติกรรมการซื้อ การโฆษณาเป็นการนำเสนอที่ไม่ใช่ตัวบุคคลต่อสาธารณะ ผลิตภัณฑ์บริการหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งล้วนต้องการ งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด โฆษณายังมีลักษณะดังต่อไปนี้แพร่กระจาย (Persuasiveness) ข่าวสารผ่านการโฆษณาแทรกซึมผู้คนจำนวนมาก สามารถกำหนดความถี่ของเนื้อหาข่าวตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดผู้ชมเป้าหมายได้ รับสื่ออย่างอิสระไม่ถูกบังคับ ความเป็นส่วนตัวไม่สูญเสียสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เน้นจุดแข็งตามที่ต้องการ (Amplified Expressiveness) โฆษณาสามารถสื่อถึงข่าวสารได้เช่นกัน งานสร้างสรรค์เน้นความสวยงามของภาพเสียงและภาพพิมพ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ เช่นกัน

ไม่มีความเป็นส่วนตัว (Impersonality) ผู้รับมีอิสระในการรับข้อมูล อย่ารู้สึกผูกพันกับใส่ใจหรือต้องตอบสนองซึ่งแตกต่างจากวิธีอื่น ๆ เช่นการใช้
พนักงานขาย วัตถุประสงค์การโฆษณา วัตถุประสงค์พื้นฐานของการโฆษณาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประเภท: เพื่อแจ้งข้อมูลข่าว (Informative Advertising) มักใช้ในกรณีต่างๆเช่นเพื่อการแนะนำ สินค้าใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ บริษัท เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ามาแนะนำ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนประสมทางการตลาดเพื่อโน้มน้าวใจ (Persuasive Advertising) นักการตลาดจะใช้เมื่อต้องการชักชวนให้ซื้อทันที หรือเพื่อให้พนักงานขายมีโอกาสแสดงสินค้าแก่ผู้ซื้อใช้เพื่อสร้างการใช้งานเฉพา

โฆษณา

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *