advertising คือ

advertising คือ

advertising คือ เป็นการนำเสนอสาธารณะที่บอกข่าวสารและผลิตภัณฑ์ของผู้คนจำนวนมากไม่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มข่าวต้องเป็นสากล เข้าใจได้เพื่อกระตุ้นการรับรู้ การโฆษณาเป็นวิธีการนำเสนอต่อสาธารณะโดยไม่เปิดเผยตัวตน ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม