blog คือ เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นเช่นบันทึกไดอารี่

blog คือ ฉันจะทำอะไรกับบล็อกได้บ้าง? – สร้าง Blog เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นเช่นบันทึกไดอารี่ เขียนบล็อกเพื่อเล่าเรื่องราวนำเสนอสิ่งที่พวกเขารู้หรือสิ่งที่คุณสนใจเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นสร้างบล็อกเป็นเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้าบริการต่างๆใช้ Blog เพื่อทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) บล็อกยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการสร้างรายได้จากการตลาดทางอินเทอร์เน็ต

blog คือ