com คือ อะไร

com คือ อะไร โดเมนระดับบนสุดของหมวดหมู่ (gTLD)

com คือ อะไร เป็นโดเมนระดับบนสุดของหมวดหมู่ (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากเชิงพาณิชย์เริ่มแรกหมายถึงเครือข่ายการค้า ปัจจุบันไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ขอชื่อโดเมน (ผู้รับจดทะเบียนโดเมน) .Com ดังนั้นบุคคล บริษัท องค์กรหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็สามารถจดทะเบียนโดเมน. com ได้ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม