duplicate แปล ประเภทสำเนา สำเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

duplicate แปล ประเภทสำเนา สำเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท: “ สำเนา” คือสำเนาที่เตรียมมาพร้อมต้นฉบับ และเหมือนกับผู้ลงนามเดิม ต้นฉบับจะถูกลงนาม หรือลายมือชื่อย่อและให้ผู้จัดพิมพ์และผู้ตรวจร่างสามารถลงนามหรือย่อลายเซ็นที่ด้านล่างขวาของจดหมายกรณีลงลายมือชื่อบนกระดาษไขให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องลงนามในสำเนาคู่ ออกเป็นหลักฐาน“ สำเนา” คือสำเนาที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

สำเนานี้อาจทำโดยการคัดลอกหรือโดยวิธีอื่นใดสำเนาประเภทนี้มักจะต้องมีการรับรองเอกสาร ให้มีการรับประกันว่า “สำเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องราวจากที่ได้ทำสำเนา Notarized พร้อมลายเซ็นตัวอักษรตำแหน่งและวันที่รับรองและมักจะมีคำว่า “สำเนา” อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ เหนือบรรทัดแรกของสำเนาหนังสือ

duplicate แปล

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *