e-business

e-business

e-business กระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินการตามเครือข่ายชุมชนที่เรียกว่าเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจมากขึ้น ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม