estimated แปล

estimated แปล

estimated แปล เกือบ, ประมาณ, ประมาณ, ประมาณ, ใกล้, ตรง, แน่นอน, เฉพาะเจาะจง การเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานของเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณหรือประมาณ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม