government แปล

government แปล รัฐบาล เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการออกและบังคับใช้กฎหมาย

government แปล รัฐบาล เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการออกและบังคับใช้กฎหมายสำหรับแผ่นดินมีคำจำกัดความที่ชัดเจนของรัฐบาลหลายประการ โดยทั่วไปรัฐบาลคือบุคคลที่มีอำนาจ กล่าวอีกนัยหนึ่งมีอำนาจในการบริหารเหนือพื้นที่ใด ๆ หรือเหนือฝูงชน Government ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า government ซึ่งมีสองความหมาย นัยแรกหมายถึงกิจกรรมการบริหาร และอีกความหมายคือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในการปกครอง ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม