marketing คือ

marketing คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย

marketing คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการเหล่านั้นปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เครือข่ายโซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube เป็นต้นถูกนำมาใช้เป็น เครื่องมือทางการตลาดยอดนิยม และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม