micro influencer

micro influencer พวกเขามักจะเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง

micro influencer พวกเขามักจะเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง อาจเป็นเรื่องแฟชั่นการกินการออกกำลังกายการเดินทางหรืออื่น ๆ ของคุณและต้องการแบ่งปันเรื่องราวกับผู้อื่น (Natural Sharer)เพราะความรู้ที่ลึกซึ้งทำให้พวกเขาน่าเชื่อถือและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ติดตามเป็นอย่างมาก จากการวิจัยการตลาดออนไลน์ของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวถึง Influencers ตัวเล็กๆว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมพวกเขามีความซื่อสัตย์ในการตรวจสอบเนื้อหา เป้าหมายง่ายเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนถนัด (Expert) และมีวิธีโปรโมทสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายรู้ว่าผู้ชมของคุณชอบอะไรจึงง่ายต่อการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมส่งผลให้มีการชอบความคิดเห็นและการแชร์มากขึ้น ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม