online แปลว่า

online แปลว่า

online แปลว่า เป็นคำศัพท์ในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ออนไลน์แสดงสถานะของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด ๆ และออฟไลน์แสดงสถานะของการตัดการเชื่อมต่อ ในความหมายทั่วไปออนไลน์อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือโลกกว้าง ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม