outreach แปลว่า

outreach แปลว่า การเข้าถึง เป็นกิจกรรมในการให้บริการแก่ประชากร

outreach แปลว่า การเข้าถึง เป็นกิจกรรมในการให้บริการแก่ประชากรที่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้ องค์ประกอบสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คือกลุ่มที่ให้บริการไม่อยู่นิ่ง แต่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการพบปะผู้ที่ต้องการบริการประชาสัมพันธ์ในสถานที่ที่พวกเขาอยู่ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม